Preskočiť na obsah

 2 0 1 6
<<  október  >>
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
OKTÓBER 2016

2. 10. 1936 † prof. PhDr. Wilhelm Kubitschek, Viedeň (* 28. 6. 1858 Bratislava), historik, archeológ, numizmatik, univerzitný profesor, bratislavský rodák.. Pôsobil ako hlavný konzervátor antických umeleckých a historických pamiatok v Rakúsku. Venoval sa starým dejinám, epigrafike a numizmatike. Bol členom Akadémie vied vo Viedni, ďalších vedeckých inštitúcií a spoločností. Americká numizmatická spoločnosť (New York) ho vyznamenala Huntingtonovou medailou. - 80. výročie úmrtia

3. 10. 1956 * prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., Prešov, mikrobiológ, bioetik a filozof, univerzitný profesor, autor literatúry faktu. Takmer 20 rokov pôsobil v biomedicínskom výskume, od 1995 sa venuje filozofii a bioetike. Vyučoval na viacerých vysokých školách a univerzitách. Pôsobil aj v zahraničí (Veľká Británia, USA). Venuje sa bioetike, filozofii, problémom biometafyziky, filozofickej a sociálnej antropológie, sociobiológie, evolučnej psychológie. Je členom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, bol členom Bioetickej komisie Slovenskej sekcie UNESC, je v databáze expertov UNESCO pre bioetiku. Je autorom publikácií z oblasti literatúry faktu, publikuje vedecké štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, odborné články a recenzie v časopisoch. - 60. výročie narodenia

3. 10. 1976 † Juraj Váh, vl. menom Henrich Herzog, Žilina (* 29. 8. 1925 Žilina), dramatik, prozaik, prekladateľ. Pracoval ako dramaturg vo viacerých divadlách. Bol autorom divadelných hier (napr. Ticho, Poslední a prví, Zaťažkávacia skúška, Bohovia Amsterdamu, Výstrel nik nepočul, Predmestie s lipami, Kára, Lakrímia, mať naša, Romanca pre flautu), ktoré uviedli takmer všetky naše profesionálne divadlá. Písal aj rozhlasové hry, televízne scenáre. Vyšlo mu aj niekoľko kníh o i. Sklené oko, Lili Marlen. Písal divadelné kritiky a recenzie, prekladal divadelné hry z češtiny a nemčiny. - 40. výročie úmrtia

7. 10. 1946 † prof. PhDr. Otakar Levý, Brno (* 3. 9. 1896 Uherské Hradiště), český filológ, literárny historik, romanista, prekladateľ, univerzitný profesor, pôsobil aj na Slovensku, kde vyučoval na stredných školách a na FF UK. Zaoberal sa francúzskym literárnym romantizmom, ale tiež stredovekou francúzskou literatúrou. - 70. výročie úmrtia

7. 10. 2006 † PhDr. Rudolf Lesňák, CSc., Bratislava (* 11. 9. 1928 Levoča), literárny vedec, spisovateľ, publicista, rozhlasový redaktor. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave, Slovenskej knihe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, Výskumnom ústave kultúry v Bratislave, šéfredaktorom mesačníka Listy. Bol autorom odborných publikácií z oblasti umeleckého prednesu. Zhrnul kresťanskú samizdatovú publicistiku, pripravil bibliografický súpis o zločinoch komunizmu na Slovensku Spätné zrkadlá. Bol tiež autorom literárnych a umelecko-publicistických relácií v rozhlase, scenárov, režisérom programov Stretnutie s autormi na Slovesnej jari v Martine, ako aj programov na literárnej súťaži Wolkrova Polianka, na Hviezdoslavovom Kubíne, Štúrovej Modre atď. - 10. výročie úmrtia

8. 10. 1941 * Peter Debnár, Bratislava († 8. 6. 2004 Bratislava), herec, režisér. Bol režisérom Divadla P. Jilemnického v Žiline, členom činoherného súboru Divadla na korze, Činohry Novej scény, Divadla Astorka Korzo '90. Hral aj v pantomimických predstaveniach M. Sládka, účinkoval vo filme (Majster kat, 1Zbehovia a pútnici, Ľalie poľné, Pacho, hybský zbojník) a v televízii. - 75. výročie narodenia

9. 10. 1936 * Ľubomír Feldek, Žilina, básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, esejista. Bol vedúcim redaktorom oddelenia poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, dramaturgom Poetického súboru Novej scény, vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy denníka Verejnosť. V novembri 1989 patril medzi zakladateľov hnutia VPN. Je autorom básnických zbierok (debutoval zbierkou Jediný slaný domov, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska, hier (napr. Teta na zjedenie, Jánošík podľa Vivaldiho, Smrť v ružovom, Horor v horárni), kníh esejí. Bohatá je aj jeho tvorba pre deti a mládež - prozaická i poetická (za Modrú knihu rozprávok bol zapísaný na Čestnú listinu H. Ch. Andersena), napísal tiež bábkové hry, hry pre rozhlas a televíziu; pre Novú scénu napísal muzikál Princ a večernica,. Je autorom scenára Jakubiskovho filmu Perinbaba. Venuje sa prekladateľskej činnosti, do slovenčiny preložil Kollárovu Slávy dceru. Je nositeľom Krištáľového krídla, Ceny Nadácie Tatra banky, Veľkej medaily sv. Gorazda, Ceny ministra kultúry. - 80. výročie narodenia

10. 10. 1841 * Eduard Majsch, Bratislava († 31. 5. 1904 Bratislava), maliar. Mal súkromnú maliarsku školu. Maľoval žánrové scény, portréty mešťanov, zátišia, krajiny, historicko-dokumentárne kompozície, kreslil karikatúry, robil aj suveníry, vejáre, navrhoval pohľadnice s bratislavskými motívmi. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom bratislavského umeleckého spolku Kunstverein. Jeho diela sú v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. - 175. výročie narodenia

11. 10. 1991 † prof. JUDr. Juraj Haluzický, Bratislava (* 28. 8. 1911 Uherský Brod), dirigent, zbormajster, klavirista, vysokoškolský profesor, organizátor hudobného života. Pôsobil na VŠMU. Dirigoval bratislavský amatérsky zbor ZORA, bol pri zrode Komorného súboru VŠMU, spolupracoval so zborom SND a so zborom SĽUK-u. Pôsobil v Speváckom zbore slovenských učiteľov. Spoluzakladal Bratislavský detský zbor a sekcii koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov, bol tiež predsedom poradného zboru pre zborový spev pri Osvetovom ústave v Bratislave a dlhoročným predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností. - 25. výročie úmrtia

12. 10. 1841 * Andrej Černiansky, pseud. Monte Čerigo, Rajec († 1. 2. 1923 Martin), spisovateľ, redaktor, publicista. Bol spoluzakladateľom a hercom Slovenského spevokolu v Martine. Vydával a redigoval humoristicko-satirický mesačník Rarášek, bol redaktorom Národných novín, časopisu Rarach a Pikulík, založila redigoval časopisy Veselé listy a Včelár a ovocinár (prvý slovenský odborný poľnohospodársky časopis). Písal básne a prózu, pripravil odbornú príručku slovenského pravopisu. - 175. výročie narodenia

12. 10. 1956 * Jozef Kundlák, Bratislava, operný spevák. Je sólistom Opery SND, získal titul laureáta na súťaži L. Pavarottiho vo Filadelfii. Spieval na mnohých operných scénach v zahraničí, ako koncertný umelec sa predstavil v mnohých štátoch Európy, v Japonsku, Rusku, Číne a v USA (o. i. v Carnegie Hall v New Yorku). Je nositeľom Ceny Fra Angelico (2007). - 60. výročie narodenia

12. 10. 1986 † doc. Mikuláš Huba, Bratislava (* 19. 10. 1919 Spišská Nová Ves), herec, recitátor, vysokoškolský profesor. Počas celej svojej hereckej kariéry bol členom Činohry SND, dlhé roky aj jej umeleckým šéfom. Patril k najobsadzovanejším hercom. Vynikol tiež ako recitátor. Hral vo filme (Varúj, Vlčie diery, Priehrada, Posledná bosorka, Smrť prichádza v daždi, Skrytý prameň, Šepkajúci fantóm, Putování Jana Amose a i.) a v početných TV inscenáciách, filmoch a seriáloch, v rozhlase sa uplatnil predovšetkým ako recitátor. Pedagogicky pôsobil na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU. Bol predsedom Zväzu slovenských dramatických umelcov a členom ÚV KSS. Bol nositeľom Ceny A. Bagara (1984). - 30. výročie úmrtia

13. 10. 1926 * Ján Labáth, Báčsky Petrovec, Srbsko, slovenský vojvodinský básnik, prozaik a prekladateľ, priekopník modernistických tendencií vo vojvodinskej próze. Je autorom básnických zbierok, zbierok poviedok. Na Slovensku mu vyšla kniha Domov a svet. Prekladal poéziu zo srbčiny, francúzštiny, ruštiny a angličtiny. Spolu s M. Antićom zostavili a do srbochorvátčiny preložili antológiu poézie juhoslovanských Slovákov. - 90. výročie narodenia

13. 10. 1926 * Martin Ťapák, Liesek († 1. 2. 2015 Bratislava), herec, režisér, scenárista, choreograf, tanečník. Ako herec a asistent réžie začínal v Činohre SND, bol tanečníkom, choreografom a režisérom SĽUK-u, pôsobil v Laterne magike v Prahe ako choreograf a režisér, bol režisérom Slovenského filmu v Bratislave. Ako herec hral v 23 filmoch (napr. Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem - aj tanečník a choreograf, Dáždnik svätého Petra, Kapitán Dabač, Pieseň o sivom holubovi, Slnečný kúpeľ, Živý bič a i.). Režíroval vyše 60 hraných, dokumentárnych a televíznych filmov (z najznámejších: Kubo, Živý bič, Rok na dedine, Rysavá jalovica, Nevesta hôľ - jeho prvý hraný film pre kiná, Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan, Vianočné oblátky, 1977, Krutá ľúbosť, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Kým kohút nezaspieva, Ako divé husi, 2000 - posledný film). Cyklickými TV reláciami (Tanečné miniatúry I. - X. - SĽUK a Lúčnica, Môj vienok zelený) a lyricko-baladickými TV filmami (Balada o Vojtovej Maríne a i.) priniesol nový spôsob filmového spracovania folklórnych tém. V r. 2015 vzdal poctu jeho osobnosti aj Folklórny festival Východná multimediálnym programom Martin Ťapák - pohľad do života a diela a scénickým programom Slovensko - rodná zem. Bol nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní, o. i. Kríža prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa a Pribinovho kríža I. triedy. - 90. výročie narodenia

15. 10. 1956 * Mgr. art. Pavol Janík, PhD., Bratislava, spisovateľ, aforista, publicista, prekladateľ. Píše poéziu, divadelné, televízne a rozhlasové hry, aforizmy,, literatúru faktu. - 60. výročie narodenia

16. 10. 1991 † PhMr. Juraj Martvoň, Bratislava (* 29. 7. 1921 Trstená), operný spevák. Bol sólistom Opery SND v Bratislave, kde patril medzi najobsadzovanejších spevákov. Pohostinsky účinkoval aj na zahraničných operných scénach, vystupoval tiež ako koncertný spevák, účinkoval aj v televíznych inscenáciách opier a spieval v rozhlasových nahrávkach opier. Hral aj vo filme (napr. Uhol pohľadu). - 25. výročie úmrtia

19. 10. 1891 * Andrej Mihal, Lalić, Srbsko († 6. 9. 1962 Dolné Srnie), redaktor, publicista, ev. kňaz. Bol redaktorom Národných novín, Slovenských pohľadov a šéfredaktorom Slovenskej politiky v Prahe. Päť rokov žil v USA, po návrate na Slovensko pôsobil ako hlavný tajomník Zemského zväzu sociálnych a zdravotných spolkov. Ilustroval Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti. - 125. výročie narodenia

19. 10. 1936 * Vincent Šikula, Dubová († 16. 6. 2001 Modra), prozaik, básnik, autor literatúry pre deti a mládež. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej prózy 2. polovice 20. stor. Bol učiteľom hudby, redaktorom časopisu Romboid, dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Je autorom poviedok, noviel (napr. S Rozarkou, podľa ktorej bol nakrútený aj film), románovej trilógie (Majstri, Muškát, Vilma) a románov (Matej, Ornament; Udri pastiera), kníh pre deti (napr. Prázdniny so strýcom Rafaelom, 1966 - sfilmovaná pod názvom Otec ma zderie tak či tak, Ďuro, pozdrav Ďura), zbierok poézie (Z domu na kopci, Zo zanedbanej záhrady, Bubeník september). Vyšli mu knihy esejistických textov o literatúre a umení; napísal scenár k filmu Ela Havettu Ľalie poľné. - 80. výročie narodenia

20. 10. 1941 * doc. Mgr. art. Vladimír Čuchran, Levoča († 19. 5. 2010 Košice), akordeonista, vysokoškolský pedagóg.. V apríli 1964 mal v Košiciach prvý celovečerný akordeónový recitál na Slovensku a nahral prvú LP platňu slovenskej akordeónovej literatúry. Bol riaditeľom Štátnej filharmónie v Košiciach a pedagogicky pôsobil na konzervatóriu, kde založil akordeónový orchester, vyučoval tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Napísal viaceré učebné texty. Patrí k zakladateľom Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade. - 75. výročie narodenia

22. 10. 1926 * Boris Slovák, Kojetín († 30. 12. 1994 Bratislava), český tanečník, choreograf, režisér, od 1958 pôsobil na Slovensku, choreograficky sa podieľal na rozvoji našej muzikálovej tvorby. Bol šéfom Baletu a choreografom Spevohry Novej scény, choreografom a šéfom Baletu SND. Spolupracoval s televíziou (choreograf a režisér inscenácií baletov, choreograf inscenácií opier operiet, muzikálov) a s filmom (Kým sa skončí táto noc, Smrť prichádza v daždi). - 90. výročie narodenia

25. 10. 1946 * doc. Mgr. Dušan Jamrich, Bratislava, herec, recitátor, divadelný pedagóg. Bol členom Činohry SND Bratislave, riaditeľom a generálnym riaditeľom SND. Účinkoval v mnohých TV inscenáciách a filmoch (o. i. Ľudovít Štúr v 5-dielnom TV seriáli Štúrovci, 1991), výrazne sa uplatnil v dabingu, spolupracoval s rozhlasom. Patrí medzi popredných recitátorov a znalcov Hviezdoslavovej poézie. Pedagogicky pôsobil na VŠMU, zvolili ho tiež za viceprezidenta medzinárodnej organizácie ETC (Európska divadelná konvencia, združuje 35 divadiel z 22 krajín Európy). Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, dostal Cenu ministra kultúry SR. - 70. výročie narodenia

25. 10. 1996 † Vladimír Mináč, Bratislava (* 10. 8. 1922 Klenovec), prozaik, esejista, publicista, filmový scenárista, intelektuál, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil SNP, po zatknutí bol väznený v koncentračných táboroch v Mauthausene a Dachau. Po vojne pracoval v redakciách periodík Bojovník, Obrana ľudu, Kultúrny život, Slovenské pohľady, viedol scenáristické oddelenie Čs. štátneho filmu v Bratislave. Autor románov (napr. Smrť chodí po horách, Výrobca šťastia, románová trilógia Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň, 1961), poviedok a dvojnovely Nikdy nie si sama. Venoval sa tiež kritike, esejistike, a publicistike (Dúchanie do pahrieb, Portréty a osudy, Texty a kontexty...). Bol tiež autorom filmových námetov a scenárov (Boj sa skončí zajtra, Pole neorané, Žena z vrchov, Kapitán Dabač). Bol členom ÚV KSČ, poslancom Federálneho zhromaždenia, poslancom SNR, predsedom Matice slovenskej. - 20. výročie úmrtia

26. 10. 1941 † Elena Ivanková, Praha (* 18. 7. 1871 Trnava), prozaička, publicistka. Publikovala v Národných novinách, Slovenských pohľadoch, Vesne a Živene. Písala romantizujúce ľúbostné príbehy z vyšších vrstiev (napr. V krinolíne). - 75. výročie úmrtia

27. 10. 1946 * Ivan Reitman, Komárno, filmový režisér, producent a herec. Ako dieťa sa s rodičmi presťahoval do Kanady. Začínal ako producent v televízii, od 80. rokov nakrúcal v Hollywoode, hlavne komerčne úspešné komédie (Krotitelia duchov, Policajt zo škôlky, Deň otcov, Moja super ex a i.), ako producent sa podieľal na ďalších úspešných rodinných komédiách (Beethoven). Je tiež tvorcom úspešného muzikálu Merlin. Je spolumajiteľom (s T. Pollockom) produkčnej spoločnosti The Montecito Picture Company. V 2013 mu jeho rodné mesto Komárno udelilo čestné občianstvo. - 70. výročie narodenia

28. 10. 1791 * Ján Chalupka, Horná Mičiná († 15. 7. 1871 Brezno), dramatik, prozaik, publicista. Bol predstaviteľom obrodenskej literatúry, najvýraznejším satirikom obdobia národného obrodenia. Tvorca slovenskej veselohry, svojou tvorbou podnietil rozvoj slovenského ochotníckeho divadelníctva, jeho veselohry tvorili základ repertoáru slovenských ochotníkov. Ako jeden z prvých vnášal a udomácňoval v našom divadle európske tendencie. Bol členom deputácie na cisársky dvor vo Viedni, ktorá odovzdala cisárovi Prestolný prosbopis. Hovoril plynule po nemecky, maďarsky, francúzsky, taliansky a latinsky, rozumel anglicky, grécky a jidiš. Svoje práce publikoval v češtine, maďarčine, nemčine a slovenčine. Písal básne a piesne, prózu a hlavne divadelné hry, anonymne vydal politické protimaďarizačné brožúry v nemčine, jeho štúdia z dejín generálnych synod oboch ev. vyznaní v Uhorsku vyšla v Jene, vydal aj Kázně nedělní a svátečné a do evanjelického spevníka zložil 44 duchovných piesní. Ťažiskové v jeho tvorbe sú dramatické diela, predovšetkým veselohry (kocúrkovský cyklus. Vo veselohrách kocúrkovského cyklu sa inšpiroval dobovou nemeckou a maďarskou tvorbou. V porevolučných hrách (Dobrovoľníci, Fuk a Huk alebo: Prvý apríl, Juvelír a Hrdá pýcha skrotla) už chýba jeho angažovaná útočná satira. Satirickým románom Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neuesten Mode (1841, napísaný v nemčine) nadviazal na osvietenskú tradíciu cestopisov (v slovenčine vyšiel knižne prvý raz až po viac než 100 rokoch v preklade Jána V. Ormisa, 1953). V 2012 začal Divadelný ústav v Bratislave vydávať jeho Súborné dramatické dielo. - 225. výročie narodenia

28. 10. 1916 † Andrej Truchlý-Sytniansky, Sása (* 9. 11. 1841 Svätý Anton), básnik, literárny kritik, redaktor, prekladateľ, vydavateľ, botanik, rímskokatolícky kňaz, národovec. Písal epigónske príležitostné verše, literárne a kritické state, biografické príspevky, jazykovedné, národopisné, cestopisné, prírodovedné a vlastivedné články. Vydával a redigoval mesačník Orol, v tom čase jediný slovenský beletristický časopis. Spolu s P. Dobšinským vydal 2. zväzok Slovenských povestí. Prekladal z ruskej, poľskej, srbskej a chorvátskej literatúry. V 1878 mu zakázali redigovať časopis. Venoval sa aj botanike, objavil a opísal nové druhy machov a lišajníkov, zaoberal sa šípovými ružami i hubami.- 100. výročie úmrtia

28. 10. 1946 † Alois Kubescha, Bratislava (* 21. 12. 1869 Bratislava), výrobca hudobných nástrojov, husliar, hudobník. Vyučil sa za stolára a tokára, neskôr za hudobného a husliara. Dodával a opravoval hudobné nástroje bratislavského mestského divadla, neskôr SND. Vyrábal husle a violončelá (zhotovil asi 90 nástrojov) podľa modelov cremonskej školy, hlavne Stradivariho a Guarneriho, ale vyrábal a opravoval aj dychové nástroje. Venoval sa i obchodu s hudobnými nástrojmi, k jeho zákazníkom patril napríklad M. Schneider-Trnavský. - 70. výročie úmrtia

28. 10. 1956 * Mgr. Rudolf Geri, Košice, dirigent, hudobný skladateľ a producent. Ako dirigent pôsobil niekoľko rokov v súbore Lúčnica, viedol festivalový orchester Bratislavskej lýry a bol dirigentom a neskôr šéfdirigentom Novej scény v Bratislave. Je autorom hudby k vyše 100 filmom a inscenáciám, jednej opery a viacerých muzikálov. Bol spoluautorom kabaretných titulov ako Fujarová show, ktoré sa tešili veľkej diváckej popularite. Je vyhľadávaným dirigentom a aranžérom aj v zahraničí. Ako umelecký šéf bratislavského Teatra Wüstenrot produkoval a hudobne naštudoval úspešné americké muzikálové komédie. Napísal muzikál Don Quijote podľa Sancha. - 60. výročie narodenia

30. 10. 1936 † Eduard Ballo, Budapešť (*17. 12. 1859 Liptovský Mikuláš), maliar, výtvarný pedagóg. Bol profesorom VŠVU v Budapešti. Venoval sa žánrovej maľbe a príležitostne krajinomaľbe, neskôr výlučne portrétu, tiež kopírovaniu starých majstrov. Jeho diela sú v Maďarskej národnej galérii, na Slovensku v zbierkach Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a SNG v Bratislave. - 80. výročie úmrtia

30. 10. 1946 * Mgr. Zuzana Bartošová, PhD., Bratislava, historička a kritička umenia. Špecializuje sa na sochárstvo 20. stor., moderné slovenské výtvarné umenie, neoficiálnu slovenskú výtvarnú scénu 70. a 80. rokov 20. stor. Je autorkou štúdií a výstav SNG, venovaných nášmu výtvarnému umeniu 1. polovice 20. stor., i monografických výstav. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií. Koncipovala a je kurátorkou zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (považovaná za najdôležitejšiu súkromnú zbierku neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 70. a 80. rokov). Bola prvou prezidentkou Slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia), je správkyňou Nadácie súčasného slovenského výtvarného umenia v Bratislave. - 70. výročie narodenia